Mental träning

MENTAL TRÄNING

De flesta förknippar mental träning med något som bara idrottsmän sysslar med. Det är dock lika användbart inom alla områden i samhället. Programmet för Mentala Träningen består av ett antal olika delmoment:


•Muskulär avslappning

•Mental avslappning

•Självförtroende och självbildsträning

•Målbildsträning

•Motivationsträning

•Attitydträning/Positivt tänkande


Har du kanske hört någon säga följande: ”Det gick bra och mitt självförtroende ökade …”. De som har tränat mentalt och genomgått träningsprogrammet påstår följande: ”Jag har gott självförtroende, därför blev det bra”. Hur vill du fungera – på jobbet, inom idrotten, som individ? Accepterar du att omständigheterna styr ditt liv eller är du redo att styra omständigheterna och leva det liv du vill leva? Sirge AB jobbar både med individuell träning och gruppträning.

REFERENSER


© 2021 SIRGE AB | Siiri Julge Alvemyr | siiri@sirge.se | 0704-671967 | Org.nr: 556972-5806 | Momsreg.nr: SE556972580601